Welkom bij Paard & Natuur

Centrum voor Therapie en Coaching

Wij zijn er om u te helpen.

Wij zijn er om u te helpen

Neem contact op met ons voor vragen als u of uw kind problemen ondervinden.

 Waarom therapie met Paarden

Dat contact met paarden meerwaarde heeft voor jouw welzijn en/of het welzijn van je kind, weet je misschien al door persoonlijke ervaring.
De positieve effecten van het contact tussen mens en paard worden tijdens paardondersteunde sessies benut om te werken aan doelstellingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leren en geestelijke gezondheid.
Er bestaat meer dan genoeg anekdotisch bewijs voor de werkzaamheid van paardondersteunde sessies.

Paarden zijn van oorsprong kudde, vlucht- en prooidieren.

Zij zijn dus in de natuur degenen die gegeten worden. Daardoor zijn ze goed uitgerust met lange benen en kunnen ze over een heel lange afstand in een goed tempo vluchten.
Als laatste optie zullen ze pas aanvallen. Omdat het prooi- en vluchtdieren zijn, zijn ze heel erg gespitst op het lezen van hun omgeving, maar ook op mensen en dieren als ze deze tegenkomen. “Ze kijken naar onze spierspanning, ze registreren onze ademhaling en bepalen ook via geuren hoe het met ons gaat.

Op basis daarvan besluiten ze ‘ben jij veilig om bij te zijn of moet ik vluchten?’. Een paard leest vooral roofdiergedrag. Wij als roofdieren, worden door een paard beoordeeld of wij ook echt roofdiergedrag vertonen. Op basis daarvan besluit hij of het veilig is voor hem om bij je te blijven of niet. Wanneer een paard zich veilig bij je voelt, gaat hij zich bij je aansluiten in zijn energie. Dus ben je bijvoorbeeld hoog in je energie, dan wordt het paard daar zelf ook vaak drukker van”, legt de paardencoach uit. “Dit geeft mij als buitenstaander inzicht in hoe het met jou gaat. Wij mensen hebben namelijk heel erg geleerd om te zeggen ‘ja hoor, het gaat goed met me.’ Wij geven sociaal wenselijke antwoorden, maar weten soms zelf niet meer hoe het van binnen gaat. Soms zegt iemand bijvoorbeeld dat hij of zij rustig is en dat het goed gaat, maar dan zie ik vervolgens dat het paard heel hoog in zijn energie is: zijn hals staat hoog en hij is druk in zijn bewegingen. Dan ga ik na of dit komt door prikkels uit de omgeving of door hoe de persoon naast hem zich voelt.”

Middels de inzet van paarden kunnen deelnemers werken aan diverse doelen.

Doelgroepen

Mensen met beperkingen van lichamelijke aard, veroorzaakt door neurologische, motorische of sensorische stoornissen, kunnen baat hebben bij therapie met paarden. Voorbeelden van dergelijke beperkingen zijn:

 • Multiple sclerose;
 • Hersentrauma;
 • Spierziekten;
 • Houdingsafwijkingen;
 • Visuele stoornissen.

Mensen met psychomotorische en cognitieve problemen kunnen baat hebben bij therapie met paarden. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn:

 • ADHD;
 • Ontwikkelingsachterstand;
 • Leerproblemen.

Mensen met psychosociale en psychiatrische problemen kunnen baat hebben bij therapie met paarden. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn:

 • Depressie;
 • Overmatige angst;
 • Psychose;
 • Verslaving;
 • Eetproblemen.

Mensen met een ontwikkelingsstoornis kunnen baat hebben bij therapie met paarden. Voorbeelden van een ontwikkelingsstoornis zijn:

 • Down syndroom;
 • Autisme;
 • Gedragsproblemen.

Een paard kan steun en troost bieden en kan ervoor zorgen dat iemand zich openstelt.

Een paard heeft instinctief kuddegedrag en kan daardoor goed inspelen op emoties, ook van mensen. Hierdoor kan het dier ook een enorme troost zijn voor jongeren. Emoties die achter een dikke muur verscholen waren komen met behulp van een paard naar voren. Door oefeningen met paarden te doen leren jongeren hoe ze situaties anders kunnen benaderen, anders over dingen na kunnen denken en hoe ze met opgeheven hoofd nieuwe uitdagingen kunnen aangaan. De jongeren zijn meer in verbinding met zichzelf en met anderen.’

 

 

 

 

 

 

Vaardigheden vergroten middels paarden

Paarden zijn van nature kudde dieren en moeten goed samenwerken om te kunnen overleven. Zij zijn dan ook meesters in de non-verbale communicatie. Zelfs de kleinste verandering in het lichaam (denk daarbij aan ademhaling, spierspanning, kloppen van het hart et cetera) worden door paarden herkend en zij zullen hierop reageren.  Dit wordt ook wel spiegelend gedrag genoemd. Deze zuivere feedback helpt deelnemers om meer bewust te worden van de effecten van hun gedachten, gevoel en gedrag. Omdat paarden direct reageren op wat ze op dat moment ervaren, is het voor deelnemers heel duidelijk waar ze tegen aan lopen en wat ze kunnen ontwikkelen.

Zo kunnen deelnemers oefenen met het thema grenzen, leiderschap of gevoelens van onzekerheid. Nieuw gedrag of vaardigheid kan in de praktijk geoefend worden en de deelnemers krijgen direct feedback op wat zij doen. Het paard kijkt telkens opnieuw met een frisse en onbevooroordeelde blik naar een deelnemer. Dat maakt ze fijne leermeesters.

 

 

Paarden leveren een bijdrage aan het verlagen van stress.

Veel van onze deelnemers lopen dagelijks vast in hun school/werk- en thuissituatie. De stress die dat oplevert zorgt vaak voor negatieve consequenties. Mensen gaan zich afzonderen, verwaarlozen zichzelf of neigen naar middelenmisbruik. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Washington State University (Pendry, Smith & Roeter, 2014) blijkt dat het cortisolgehalte (het hormoon dat bij stress wordt aangemaakt) van jongeren die activiteiten deden met paarden aanzienlijk lager was, dan jongeren die op de wachtlijst voor behandeling stonden.

Rupert Isaacson publiceerde in 2009 het verhaal over zijn zoon met autisme, waarbij hij paarden inzette om het stressgehalte te verlagen. Hij beschrijft in zijn boek The Horse Boy dat het gaat om de beweging van de mens op het paard. Het ritme van de heupen tijdens het paardrijden zorgt voor de afgifte van het hormoon oxytocine. Oxytocine geeft een gevoel van vertrouwen en is de tegenpool het stresshormoon cortisol. Elisabeth Koch beschrijft het wiegen van de PSOAS spier.\

 

 

Het uitgangspunt is dat wanneer er meer vertrouwen en minder angst is, jongeren beter tot leren komen. Op de paardenrug is een manier om de interactie te bevorderen. Tijdens het rijden gaat het kind contact maken met de buitenwereld, dankzij het paard.

Paarden kunnen dus bijdragen aan het verlagen van stress. Dat is zichtbaar wanneer we aan het werk zijn met onze deelnemers. We zien dat deelnemers plezier hebben tijdens de omgang met paarden en dat ze zich gezien voelen.

Het paard als fysiotherapeut.

 Voor het paardrijden worden onderstaande principes gebruikt.

 • Het lichaam vormt altijd één geheel. Er is ook altijd een onderlinge beïnvloeding van lichaam en geest. Een goede ontspanningen concentratie bevorderen een goede zit.
 • Door efficiënt, gecoördineerd spiergebruikben je in staat om rechtop, en met de juiste (in)spanning op het paard te zitten.
 • Een goede zit op het paard begint vanuit de kracht en stabiliteitvan het midden van het lichaam, we noemen dat centralisatie, rompstabiliteit of core stability.
 • Paardrijden heeft bij elke gang een eigen ritme.  Dit ritme moet je kunnen sturen, volgen en/of vasthouden. Je moet er ook voldoende uithoudingsvermogenvoor hebben.
 • In elke beweging zitten vaste en toegevend vaste punten. Dat betekent dat je romp stil moet kunnen blijven als bijvoorbeeld je beenhulp geeft. Hiervoor moet je heel bewustvoelen wat je wilt bewegen en wat stil moet blijven. Ook kan het zijn dat je niet voldoende soepel bent in sommige delen van je lichaam, de oefentherapeut kan dan helpen met het soepeler maken of oplossingen zoeken.
 • Door het aanleren van een actieve houding ben je klaar voor de volgende beweging, ook als deze onverwacht is. Je bent voorbereid op de bewegingen van je paard.

Als iemand op een paardenrug niet gecentraliseerd beweegt, dat wil zeggen dat bewegingen worden opgebouwd vanuit de romp en het bekken, zit hij of zij minder stabiel in het zadel. Een instructeur zal proberen de houding te corrigeren.

Klachten die kunnen ontstaan zijn onder meer

 • pijnklachten tijdens of na het paardrijden,
 • spierspanningsklachten in nek, schouders, rug of rond het bekken,
 • minder plezier van het rijden.
 • een paard dat schever gaat lopen door de onjuiste houding van de berijder

Het paard als communicatiemiddel

In het contact tussen deelnemers en paarden gebeuren bijzondere dingen. Dit zien we bijvoorbeeld bij deelnemers met autisme. Onze ervaring is dat deelnemers zich kunnen ontspannen in het contact met een paard. Ze ervaren minder dreiging en onveiligheid dan in het contact met mensen. Daarnaast is een paard veel gemakkelijker te begrijpen dan een mens. Een mens heeft veel nuances in woorden en gezichtsuitdrukkingen. Woorden van mensen zijn vaak anders dan dat wat ze werkelijk denken, sociaal wenselijke wereld. Een paard is veel eenvoudiger te lezen en altijd puur in zijn reactie. Wanneer een deelnemer een vertrouwensband met een paard heeft opgebouwd, kan het gaan fungeren als brug tussen de deelnemer en de begeleider.

Een vergelijkende studie naar de effectiviteit van equine assisted therapie (EAT) bij kinderen met autisme spectrum stoornis laat hierin mooie resultaten zien. Kinderen van de EAT groep toonden een duidelijke verbetering in het sociaal functioneren tegenover de kinderen in de controlegroep die geen verbetering toonden. Dat is natuurlijk precies wat we graag willen bereiken!

De vaardigheden die deelnemers opdoen tijdens het werken met paarden kunnen vervolgens gegeneraliseerd worden naar de thuissituatie. Zorg op maat kan in de thuissituatie verder werken met de reeds ontwikkelde vaardigheden. Op die manier bieden wij een stevige basis om de belastbaarheid van de deelnemers te vergroten en bij te dragen aan een gezonder leven.

Over ons

In 2014 hebben wij de Bosmanege overgenomen en kreeg ik best veel vraag om kinderen en volwassenen te helpen door middel van coaching met paarden. Ik was sceptisch…

Volwassenen

Onze aanpak is geheel afhankelijk van de doelstelling. Met de coaches wordt een plan opgesteld wat aansluit bij uw specifieke situatie en wat voor u het meest doeltreffend zal zijn.

Kinderen

Soms heeft een kind even een extra steuntje in de rug nodig. Wij ondersteunen kinderen met ontwikkelings- of gedragsstoornissen en leerproblemen.

Retraite

Met paard en natuur in de zuivere lucht van het prachtige Bakkeveen. Even willen stilstaan bij jezelf, weer met beide benen op de vloer. Deze dagen zijn een combinatie van genieten…

Geïnteresseerd? Paard & Natuur wil dan graag in contact komen.